Bělovodský potok - pokračování

Vážené rybářky, vážení rybáři,

Bělovodský potok - pokračování

dne 11.8. proběhla další brigáda.

Na dnešní brigádě jsme zhotovili v Bělovodském potoce další 2 podpůrné segmenty pro zadržení a přesměrování vody v potoce. Zajímá nás především hydrodynamika v potoce, tzn. faktory proudění vody, jejího nasměrování do míst vhodných pro vytvoření nových tůněk případně odplavení nánosů u těch starých, které jsou zanesené sedimentem. Tyto dřevěné kotvené prvky jsou důležitým stavebním prvkem a regulátorem hladiny vody v potoce a jejího zadržení v krajině. Pro jejich životnost je důležitý lomový kámen aby nebyla ohrožena jejich stabilita. Ten si musíme ještě zajistit. Při větších deštích dojde k většímu průtoku, který nám potom podmínky pomůže výrazně zlepšit. Přesto, že přetrvává značné sucho znovu jsme se přesvědčili o velkém potenciálu potoka, protože je schopen využít i menší srážky díky regulační funkci rybníka Bezedník. Srážkovou vodu rybník pojme a přebytkovou potom přirozeně vypustí do řečiště. Navíc je zde obtokova větev, která situaci dále stabilizuje. Naplavenina u prahu č.2 nadržela vodu v délce 30m proti proudu a znovu nás přesvědčila o správném odhadu, že potok “žije” a nevysychá.
Také jsme se potkali u potoka s dětmi příměstského tábora Lesenka a promluvili s vedoucími o naší činnosti, kteří projevili zájem o odbornou informaci a besedu s dětmi na toto téma. Dohodli jsme se na spolupráci při ochraně plůdku Po v budoucnu, při respektování některých zásad, aby nedošlo k jeho ohrožení. Slíbili jsme připravit pro děti vyprávění o chovu a ochraně Po s audioprezentací. Další brigádu plánujeme za týden 18.8.

Petrův zdar!

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás