Bělovodský potok 1. etapa prací zahájena

POPIS LOKALITY:
Neudržovaný chovný potok, silná niva s bohatým pobřežním obrostem.

SLED PRACÍ:
V sobotu 14.5. jsme v 5 lidech na přítoku do rybníka Lukov 2 vybudovali
nízké dřevěné prahy - bubláky ve 3 segmentech pro odchov plůdku Po nebo Si
 
A. 1. Segment tzv. nárazový bude bránit migraci ryb z rybníka. Vybudován v odstupu ústí potoka s ohledem ke kolísání hladiny v rybníku. Jeho výška i při větších srážkách by měla být dostačující.
 
B. Další 2 stupně jsou nižší a mají parametry chovného potoka.
 
C. V širších partiích potoka budeme volit kotvení dřevěných prvků nepravidelně v korytě potoka. Velkou výhodou u nich je, že proudící voda kolem nich vytvoří tůňky a přitom jejich nízká hmotnost nedegraduje jejich stabilitu, jak to často vidíme u kamenů v toku řečiště jinde. Překrytí bude deskové nebo z volných větví.
 
Probírka náletové dřeviny v průsekových partiích. Materiál slouží k vytvoření kotvení pod prahy a umožní úkrytový prostor plůdku před predátory. Částečné prosvětleni bude mít příznivý dopad na vznik potřebného fyto a zooplanktonu pro plůdek. Pobřežní vzrostlá náletová dřevina na druhou stranu udržuje v letních měsících konstantní hodnoty teploty vody, snižuje odpar vody a udržuje tak přítomnost hladiny O2. Tuto pobřežní nivu v každém případě zachováme a budeme ji udržovat a pečovat o ni.
 
Podmínky a cíle:
 
  • materiál používáme výhradně ze dřeva a zasazujeme ho přirozeně do potoka, tak aby poskytoval úkryt před predátory zejména vydrou
  • výplety z proutí a kotvení dřevěné kulatiny pro zpevnění břehů, environmentální prvek krajiny s úkrytovými partiemi pro plůdek dodržujeme a plně respektujeme
  • celoroční přítomnost objemu vody v potoce díky stabilizační funkci rybníka Bezednik, jedinečné parametry pro odchov lososovitých ryb /v minulém tisíciletí to byla ojedinělá lokalita s přirozeným výtěrem Sivena amerického/
  • postupná kultivace meandrujícího potoka a pobřežní nivy s ohledem k ochraně životního prostředí , úkol - 3 informační cedule na toku s upozorněním odchovu ohroženého Po
  • vybudování naučné stezky - pěšiny pro výchovu a vzdělávání mládeže a jejich kladného vztahu k přírodě a základní orientaci v chovu ryb a ochraně ohrožených živočišných druhu skokana, čolka, raka říčního a dalších
Jsme na začátku a čeká nás ještě mnoho práce, věříme že další rybáře, především pstruhaře získáme na svou stranu a podaří se nám toto dílo společně během cca 2-3 let dokončit. Máme na co navazovat, zlínští pstruhaři i v těžkých podmínkách měli dříve dobré výsledky a uměli se s nima poprat. Naší povinností je tento odkaz , který nám zanechali naši předchůdci, uchopit a nestavit se k němu zády. Musíme pokračovat a nic nevzdávat. Co neuděláme sami to mít nebudeme. Potočák je naší nejkrásnější lososovitou rybou a nechceme ho přece vidět a žít pouze v akváriích zoologických zahrad kam nezadržitelně míří. Na druhou stranu se musí i odpovědné státní orgány, příslušná ministerstva životního prostředí a zemědělství zamyslet nad neudržitelností stavu v ochraně, které mají ve své působnosti. Musí přehodnotit stavy a ochranu některých živočišných druhů, zejména vydry říční, která nám zdecimovala nejenom ryby ale i další chráněné živočichy.
Stojí před námi úkol a měli bychom ho splnit se ctí.
Tak pánové a dámy zvedněme zadky a pojďme na to. Ke svému emailu přidávám i tel kontakt který obvykle nenechávám veřejným. V tomto případě však udělám výjimku. Jsem všem k dispozici a otevřený všemu. Přidejte se k nám. Děkuji všem přítomným kolegům na dnešní brigádě za přístup a podněty. Těším se i se svými kolegy na vás v následujících akcích. Dělá nám radost když se dílo daří. Čekáme na Vaše zprávy a podněty
Petrův zdar
Jiří Grepl mob:724257033

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás