Členská schůze 2024

Vážené rybářky, vážení rybáři,

předseda spolku Michal Butnikošarovski tímto v souladu se stanovami MRS PS Zlín svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 27.1. 2024 od 10:00 hod.  v kavárně Baťova institutu na adrese 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01. 

 

Členská schůze MRS PS Zlín se svolává s následujícím programem:

 

1) Zahájení

2) Schválení programu jednání

3) Volba mandátové a návrhové komise

4) Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku – Michal Butnikošarovski

5) Seznámení s hospodařením za rok 2023 – Ing. Zdeněk Tříska

6) Zpráva Hospodáře – Vojtěch Bašátek

7) Zpráva KRK – Bohumír Gillar

8) Zpráva mandátové - návrhové komise ve věci počtu delegátů a hostů

9) Diskuze

10) Závěr

 

Petrův zdar

MRS PS Zlín

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás