Novela vyhlášky 197/2004 Sb

Vzhledem k množícím se dotazům rybářské veřejnosti ohledně novely vyhlášky 197/2004 Sb, která s účinností od 1.4.2018 zavádí nové denní doby lovu na mimopstruhových rybářských revírech

Novela vyhlášky 197/2004 Sb

a to v měsících duben – září od 4.00 hodin do 24.00 hodin a v měsících říjen – březen od 5.00 hodin do 22.00 hodin, podáváme následující vysvětlení:

S ohledem na skutečnost, že Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových v užívání MRS pro rok 2018 schválil v loňském roce Svazový výbor, jako orgán k tomu kompetentní, bude tento orgán na zasedání dne 29.3.2018 rozhodovat o tom, zda-li se bude v roce 2018 lovit podle schválených platných BP, nebo budou BP upraveny v souladu s novelou vyhlášky. Rozhodnutí SV bude v tento den zveřejněno na stránkách www.mrsbrno.cz

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás