PRÁCE NA BĚLOVODSKÉM POTOCE pokračují

Rybářky a rybáři,

PRÁCE NA BĚLOVODSKÉM POTOCE pokračují
pracujeme znovu v pěti lidech, máme  mezi sebou další nové zájemce o záchranu Po.
Dnes v sobotu 28.5. jsme provedli:
  • Dokončení prahů zhutněním drobným štěrkem malé frakce, které zamezilo protékání splávků.
  • Probírku označených tenkých kmínků k výrobě kolků na kotvení mrtvého dřeva a nakrácení dřeva na zhotovování prahů.
  • Zakotvení 3 úkrytových segmentů do řečiště zaúhlením dvojitého dřevěného profilu.
  • Přemístění a manipulace s dřevěným materiálem na místo navazující na první 3 prahy od vtoku do Lukova 2.
  • Postupujeme proti toku a rozhodujeme se operativně na způsobu nejvhodnějšího a nejpřirozenějšího řešení.
  • Tato část je z pohledu vzdálenosti a obtížné dostupnosti nejnáročnější na ruční práci, jinak to nejde než všechno odnosit v rukách, na rameni či v kolečkách, čím budeme výš proti toku tak se přístup bude zlepšovat díky příjezdovým cestám.
  • V organizaci brigád se osvědčil cyklus pracovního dne v jednom týdnu, se sobotou v týdnu druhém, potom týden volna. V týdnu volna se bude provádět kontrola stavu opatření v chovném potoce, práce je mnoho tak jsme si vědomi, že je zapotřebí pravidelnosti a soustavnosti. Připravíme kalendář brigád do podzimu a zveřejníme ho na webu organizace.
  • Nářadí nám bylo poskytnuto jen částečně, proto jsme se museli dovybavit 1 rýčem, 1 lopatou, kladivem, palicí, kramlemi, 150 a 180 hřebíky , motorové pily, sekyry využíváme prozatím vlastní.
  • Největší pracnost je spojena s přípravou dřeva a výrobou dřevěných kolků, to nás nejvíc zaměstnává a zpomaluje , chtěli bychom využít nabídky LESŮ ČR si nechat zhotovit modřínové kolky, které mají vysokou kvalitu a jsou ve vodě nejtrvanlivější
  • Chci také ocenit a poděkovat dalším kolegům rybářům za nasazení a kvalitní práci, kterou odvedli.
Kdo chce a má čas, může se přidat…
Místo: Bělovodský potok
Čas: středa 1.6. ve 14 hod, parkoviště rybník Lukov 1
Práce: 3 hodiny, svoz kamene na vyplnění a zpevnění pobřežních tratí

Kontakt: Jiří Grepl, 724257033, info@grepl.cz
 
 

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás