setkání předsedy MRS PS Zlín s premiérem ČR

Setkání předsedy MRS PS  Zlín, MVDr. michaela Javory s premiérem ČR a hejtmanem Jihomoravského kraje

setkání předsedy MRS PS Zlín s premiérem ČR

Dne 4. října 2016 se místopředseda Svazové rady MRS a předseda pobočného spolku MRS ve Zlíně, pan MVDr.Michael Javora a předseda pobočného spolku MRS v Blansku, pan Ing. Martin Sklář, setkali s premiérem ČR, panem Mgr. Bohuslavem Sobotkou a hejtmanem Jihomoravského kraje panem JUDr. Michalem Haškem.

Ve svém vystoupení referovali premiérovi o činnosti spolku a o základním poslání rybářů . Premiér se zajímal společně s hejtmanem o činnost mládeže, ale též o aktuální problémy, které spolek spatřuje ve své činnosti v návaznosti na legislativu státu a přislíbil pomoc a řešení problémů jak na úrovni Ministerstva zemědělství ČR, tak i na úrovni kraje. 

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás